Propranolol en zwangerschap

Ervaringen Propranolol bij zwangerschap

Diverse ongewenste foetale en neonatale effecten werden gemeld na het gebruik van propranolol tijdens de zwangerschap. Het is echter niet altijd duidelijk waaraan deze effecten te wijten waren. Aan propranolol, aan de aandoening waarvoor de moeder propranolol nam, aan ander gelijktijdig gebruikte geneersmiddelen of aan een combinatie van deze factoren.

Dagelijke doses van 160 mg of meer blijken de meest ernstige complicaties te veroorzaken, maar ook lagere doses hebben geleid tot toxiciteit. Bij een analyse van 23 rapporten die betrekking hebben op een totaal van 167 levend geboren kinderen, allen tijdens de zwangerschap blootgesteld aan propranolol, werden de volgende vier ongewenste effecten het meest frequent waargenomen:

 • intra uteriete groeiachterstand
 • hypoglycemie
 • bradycardie
 • neonatale ademhalingsdepressie


 • Zo werd een combinatie van deze perinatale problemen waargenomen bij een baby, waarvan de moeder tijdens de volledige zwangerschap behandeld was met propranolol. De ongewenste effecten werden toegeschreven aan propranolol.

  Samengevat
  Met propranolol bestaat reeds een uitgebreide ervaring tijdens de zwangerschap. Ongewenste effecten kunnen optreden, de incidentie is echter laag. Diverse auteurs beschouwen betablokkers tijdens de zwangerschap als relatief veilig. Toch verdient het aanbeveling de nodige voorzorgen te nemen en boorlingen, wiens moeder voor de bevalling propranolol gebuikte, tijdens de 1e 24-48 levensuren van nabij te volgen om de eerder genoemde ongewenste effecten te onderkennen.

  Lees meer over de Propranolol en ADHD op de volgende pagina.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.4/10 (10 votes cast)
  Propranolol en zwangerschap, 5.4 out of 10 based on 10 ratings

  Comments are closed.